FunkyTron


(Brown, Baum)

Dude, these boys can fucking rock…

Funkitron, all day long funkitron, play my song, funkitron.. funkitron yeah..

Funkitron tron tron tron tron tron

Funkitron funkitron king kong with a dong play my song yeah

Funkitron funkitron all day long yeah all day long

Oh baby funkytron

Wearin’ a thong yeah funkitron

Smoking a bong, yeah

funkitron